Endringer for foreldrepenger 1. juli 2018

Stortinget har vedtatt endringer i foreldrepengeordringen fra 1. juli 2018.

Utvidelse av mødre- og fedrekvoten

Mødre- og fedrekvoten er utvidet til 15 uker. Den samlede stønadsperioden utvides ikke, slik at utvidelsen av kvotene tas av fellesperioden. Det betyr at perioden foreldrene kan dele er 16 eller 26 uker, avhengig av om de velger dekningsgrad med 100 eller 80 prosent.  

Utvidelse av flerbarnsuker ved flerlingfødsler og samtidig adopsjon av flere barn

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av to barn, gis foreldrene 17 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 21 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av tre barn eller flere, gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.

Virkningstidspunkt for endringene

Begge endringene gjelder for fødsler eller omsorgsovertagelser som skjer 1. juli 2018 og senere. Det er fødselstidspunktet som er avgjørende og ikke termindato.