Foreldrepenger

Help

Her finner du all informasjon om foreldrepenger for både fødsel og adopsjon.

Foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Foreldrepengeperioden

Regelverket har blitt endret flere ganger de siste årene. Det er fødselsdatoen eller datoen for omsorgsovertakelsen ved adopsjon som avgjør om lovendringene har betydning for deg.

Spesielt om foreldrepenger til far

Du kan ha rett til foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før foreldrepengeperioden starter.

Husk å søke til rett tid

For å få foreldrepenger til rett tid og ikke miste rettigheter, må du være kjent med hvilke frister som gjelder.