Foreldrepenger

Help

Her finner du all informasjon om foreldrepenger for både fødsel og adopsjon.

Foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Spesielt om foreldrepenger til far

Du kan ha rett til foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før foreldrepengeperioden starter.

Husk å søke til rett tid

For å få foreldrepenger til rett tid og ikke miste rettigheter, må du være kjent med hvilke frister som gjelder.