Omsorgslønn i kombinasjon med foreldrepenger

Omsorgslønn er pensjonsgivende inntekt. Du opparbeider deg rett til foreldrepenger i perioden du har omsorgslønn, og inntekten blir tatt med når det skal beregnes hvor mye du får i foreldrepenger.

Med mindre du er ansatt av kommunen, vil du bli regnet som frilanser.

Hvis du mottar omsorgslønn mens du har fødselspermisjon, anses du å være i arbeid. Du kan ikke få fulle foreldrepenger fra NAV når du er i arbeid. Du må derfor søke om utsettelse eller gradert uttak når du mottar omsorgslønn. Les mer om fleksibelt uttak.