Biologisk far

Barnet har etter fylte 18 år rett til kunnskap om hvem som er biologisk far uten at det juridiske farskapet endres. Regelen får ikke anvendelse i tilfeller hvor barnet er adoptert.

Dersom barnet har opplysninger om at en mann kan være biologisk far, kan barnet kreve at NAV pålegger en DNA-analyse. NAV vil innhente forklaring fra barnet og mannen før det eventuelt pålegges DNA-analyse.

Barnet og mannen vil bli informert om resultatet av DNA-analysen.