Døme på utrekning av attlevandepensjon og overgangsstønad til attlevande

 

Døme 1 

Di inntekt:

500 000 kr

Minus ½ G (per 1. mai 2017):

- 46 817 kr

 

= 453 183 kr

Av dette beløpet blir det trekt 40 prosent: 453 183 kr x 40 prosent = 181 273 kr. 

Det vil seie at attlevandepensjonen/overgangsstønaden til attlevande blir redusert med 181 273 kroner per år, som svarer til 15 106 kroner per månad. 

Dersom avdøde hadde låg opptening, kan reknestykket sjå slik ut:

Oppteninga til avdøde er rekna om til månadleg pensjon:

15 500 kr

Di månadlege inntekt som går til frådrag:

- 15 106 kr

Månadleg attlevandepensjon/overgangsstønad til attlevande

=      394 kr

 

Døme 2 

Di inntekt:

350 000 kr

Minus ½ G (per 1. mai 2017):

- 46 817 kr

 

= 303 183 kr

Av dette beløpet blir det trekt 40 prosent: 303 183 x 40 prosent = 121 273 kr. 

Det vil seie at attlevandepensjonen/overgangsstønaden til attlevande pensjonen blir redusert med 121 273 kroner per år, som svarer til 10 106 kroner per månad. 

Dersom avdøde hadde middels høg opptening, kan regnestykket sjå slik ut: 

Oppteninga til avdøde er rekna om til månadleg pensjon:

20 000 kr

Di månadlege inntekt som går til frådrag:

- 10 106 kr

Månadleg attlevandepensjon/overgangsstønad til attlevande

=      9 894 kr