Alene med barn - hva nå?

Help

Her finner du informasjon og veiledning om hvilke stønader fra NAV som kan være aktuelle for deg som er alene med barn.

Alene fra fødsel

NAV har flere stønader som skal bidra til at du og barnet ditt skal få en mest mulig sikker og forutsigbar livssituasjon. Samtidig skal stønadene bidra til å sikre din framtidige deltakelse i arbeidslivet.

Samlivsbrudd - hva nå?

Samlivsbrudd kan reise mange problemstillinger som du må ta stilling til, ikke minst barnefordeling og økonomi.

Jobb og utdanning når du er alene med barn

Stønadene fra NAV skal bidra til å sikre deg nødvendig livsopphold når du er alene med barn. Samtidig vil NAV bidra til at du i framtiden skal bli i stand til å forsørge deg selv og barnet, enten ved at du får jobb eller nødvendig og hensiktsmessig utdanning.