Alene med barn - hva nå?

Help

Her finner du informasjon og veiledning om hvilke stønader fra NAV som kan være aktuelle for deg som er alene med barn.

Alene med barn

Her finner du informasjon om hvilke ytelser og andre ordninger som kan være aktuelle for deg som er alene med barn. Du finner også lenker til informasjon om separasjon, flyttemelding, mekling og bostøtte.

Jobb og utdanning når du er alene med barn

Stønadene fra NAV skal bidra til å sikre deg nødvendig livsopphold når du er alene med barn. Samtidig vil NAV bidra til at du i framtiden skal bli i stand til å forsørge deg selv og barnet, enten ved at du får jobb eller nødvendig og hensiktsmessig utdanning.