Regelendring for barnetrygd under utenlandsopphold

Fra 1.oktober 2016 er reglene for rett til barnetrygd ved midlertidige utenlandsopphold endret. Hovedhensikten ved endringen er å begrense langtidsfravær fra skolen hos barn i skolepliktig alder.

Lovendringen innebærer:

  • Retten til barnetrygd opphører hvis barnet oppholder seg i utlandet i mer enn 3 måneder. Tidligere har denne grensen vært 6 måneder.
  • Det er oppholdets faktiske lengde som er avgjørende, ikke hvor lenge et opphold er «ment å vare».

Lovendringen vil gjelde for søknader fremmet etter 1. oktober 2016.

Mer om barnetrygd og utland.