Regelendringer for kontantstøtte 1. juli 2017

Language

For å motta kontantstøtte må du og barnet ditt som hovedregel bo i Norge. Fra 1. juli 2017 må du i tillegg ha minst 5 års medlemskap i folketrygden.

Når barnet bor sammen med begge foreldrene må begge foreldrene ha vært medlemmer i folketrygden i 5 år. Når NAV vurderer vilkåret om medlemskap, skal perioder med trygdedekning i et annet EØS-land også regnes med.

Regelendringen gjelder bare nye søknader.