Forslag til endringer i kontantstøtteordningen fra 1. august 2018

Den 10. april 2018 la regjeringen fram et forslag for Stortinget om å endre regelverket for kontantstøtte. Forslaget innebærer at det innføres graderte satser for kontantstøtte avhengig av barnets oppholdstid i barnehagen.

Avtalt   oppholdstid i barnehage (timer per uke)

Kontantstøtte i prosent av full   sats

Kontantstøtte per   barn per måned

Ikke bruk av barnehageplass

100

7 500

Til og med 8 timer

80

6 000

Fra 9 til og med 16 timer

60

4 500

Fra 17 til og med 24 timer

40

3 000

Fra 25 til og med 32 timer

20

1 500

33 timer eller mer

0

0

 

Hvis du allerede mottar kontantstøtte skal du ikke søke på nytt. Mottar du 50 prosent kontantstøtte vil satsen automatisk blir beregnet på nytt. Du vil da få et eget brev med informasjon om det nye beløpet. 

Forslaget til lovendring behandles av Stortinget i løpet av juni 2018.