Endringer for kontantstøtte 1. august 2018

Stortinget har vedtatt endringer i kontantstøtteordningen fra 1. august 2018.

Det innføres graderte satser for kontantstøtte avhengig av barnets oppholdstid i barnehagen.

Avtalt   oppholdstid i barnehage (timer per uke)

Kontantstøtte i prosent av full   sats

Kontantstøtte per   barn per måned

Ikke bruk av barnehageplass

100

7 500

Til og med 8 timer

80

6 000

Fra 9 til og med 16 timer

60

4 500

Fra 17 til og med 24 timer

40

3 000

Fra 25 til og med 32 timer

20

1 500

33 timer eller mer

0

0

 

Hvis du allerede mottar kontantstøtte skal du ikke søke på nytt. Mottar du 50 prosent kontantstøtte blir satsen automatisk beregnet på nytt. Du vil da få et eget brev med informasjon om det nye beløpet.