Privat avtale om barnebidrag

Det er både enkelt og fleksibelt å inngå en privat avtale om barnebidrag.

Stadig flere inngår privat avtale om bidraget, i stedet for å søke om at NAV fastsetter bidraget. Forsørging av barn er i utgangspunktet et privat forhold mellom foreldrene. Det er ikke nødvendig å involvere eller informere NAV i det hele tatt, hvis dere kan komme fram til en avtale som begge er tilfreds med. Her finnes det unntak dersom foreldrene ikke bodde sammen ved barnets fødsel.

Avtalen bør gjøres skriftlig og er like bindende som et vedtak. Hvis dere vil, kan dere benytte dere av en standardavtale som ligger under Skjema. Denne kan være en ramme for den private avtalen mellom dere.

Ved å inngå en privat avtale, slipper dere å betale gebyr til NAV.

Bidragsveileder

Dere kan bruke NAVs bidragskalkulator til å beregne beløpet. Ut fra opplysninger som du oppgir om partene i saken, beregnes bidraget slik NAV ville fastsatt bidraget. Når NAV fastsetter bidraget, skjer dette ut fra det gjeldende regelverket. Det tas hensyn til livssituasjon, inntekt og hvor mye samvær hver av foreldrene har med barnet.

Ved en privat avtale står dere fritt til å avtale hvilket som helst beløp og kan i større grad tilpasse bidraget til deres situasjon. Beløpet kan endres etter hvert som det passer dere og hvis livssituasjonene endrer seg.

Betaling av bidraget

Selv om avtalen er privat, kan dere velge at bidraget blir krevd inn og videreformidlet av NAV. Dere må da sende avtalen sammen med søknad om innkreving. Innkrevingen fra NAV er gebyrfri.

Ønsker dere å ordne overføringen av bidraget uten innblanding fra det offentlige, kan dere det. Dette er uavhengig av om dere har inngått en privat avtale eller ei.

Merk deg at hvis bidragsmottakeren får bidragsforskudd, må bidraget formidles og innkreves av NAV.

Hvis dere har avtalt et bidrag som er lavere enn det som utbetales i forskudd i saken, kan NAV endre bidraget. Grunnen til dette er at det offentlige skal ha refusjon i bidraget for det forskuddet som er utbetalt.