Bidragsforskudd

Bidragsforskudd fra NAV skal sikre at barn får et beløp hver måned hvis barnebidraget av ulike årsaker ikke blir betalt.

Hvem kan få bidragsforskudd?

Bidragsforskudd er en ytelse som utbetales av NAV. Bidragsforskudd må ikke forveksles med barnebidrag, som er et månedlig beløp den ene forelderen betaler til den andre.

Du kan som hovedregel motta bidragsforskudd for barn som er under 18 år. Det er visse vilkår for å motta bidragsforskudd:

  • Barnet må bo fast hos deg.
  • Barnet bor ikke sammen med begge foreldrene. Det vil si at du er enslig forsørger eller bor sammen en annen enn barnets mor/far.
  • Barnebidraget må innkreves gjennom NAV, fordi NAV skal ha refusjon i barnebidraget for det forskuddet som utbetales.

Det mottas ikke bidragsforskudd dersom:

  • Barnet bor i fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon, eller som på en annen måte blir forsørget av det offentlige.
  • Barnet bor i utlandet. Barnet regnes som bosatt i Norge hvis han eller hun har vært eller skal oppholde seg i Norge i mer enn 12 måneder. Hvis visse vilkår er oppfylt, kan barnet beholde forskuddet hvis han eller hun oppholder seg i utlandet i opptil seks måneder.

Så sant vilkårene ovenfor er oppfylt, kan barnet få forskudd til og med den måneden han eller hun fyller 18 år.

Hva kan du få?

Bidragsforskuddet er behovsprøvd, det vil si at størrelsen på forskuddet beror på hvor høy inntekt du har, hvor mange barn du har og om du bor alene eller er samboer. 

Forskuddet har tre ulike størrelser:

  • forhøyet forskudd
  • ordinært forskudd
  • redusert forskudd

 Se satsene og hva slags forskudd du har rett på ut ifra inntekten din.

Hvis du har rett på forhøyet forskudd, øker forskuddet automatisk med en tredjedel av ordinær forskuddssats når barnet fyller 11 år.

Hvis barnet bor alene eller sammen med en annen enn en av foreldrene, er det ingen behovsprøving og barnet har rett til forhøyet forskudd.

Barn med delt bosted, kan også ha rett til forskudd. Det er et vilkår at det kan bli fastsatt bidrag fra den ene forelderen, eller at en av foreldrene ikke har økonomisk evne til å betale bidrag.

Hvordan søker du?

Du søker om bidragsforskudd ved å fylle ut søknadsblanketten som du finner under Skjema (det er den samme blanketten som når du søker om barnebidrag - NAV 54‑00.05). Denne kan du sende inn elektronisk.

Du kan få innvilget bidragsforskudd fra opptil tre måneder før søknadsmåneden hvis vilkårene for forskudd var oppfylt. Du bør derfor søke innen tre måneder etter at vilkårene ble oppfylt.

Du trenger ikke å søke for å få økt forskudd når barnet fyller 11 år hvis du er mottaker av forhøyet forskudd. NAV vil automatisk øke forskuddet fra barnet fyller 11 år.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Utbetaling av bidragsforskudd forutsetter at det ikke er innbetalt barnebidrag fra bidragspliktige som er høyere enn bidragsforskuddet. Les mer om utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.