Klage i bidragssaker

Begge partene i bidragssaken kan klage på NAVs vedtak i saken. Dette gjelder både vedtak om fastsettelse av bidrag som er gjort NAV, og vedtak fra NAV Innkreving i forbindelse med innkrevingen.

Klage på fastsettelse av bidrag

NAVs vedtak om fastsettelse av bidrag kan påklages både av den som skal betale bidraget og den som skal motta det. Dersom enheten som har fattet vedtaket ikke gir klageren fullt medhold, sender enheten saken til NAV Klageinstans. Klageinstansens vedtak er endelig, og det kan ikke påklages videre.

Klage på innkreving av bidrag

Den bidragspliktige
Dersom du er bidragspliktig og har fått trekk i lønn fra NAV Innkreving, kan du klage på dette. Klagen skal sendes til NAV Innkreving. Dersom NAV Innkreving ikke gir deg medhold, sendes klagen videre til Øst-Finnmark tingrett, som er klageinstans. Dersom du ikke har trekk i lønn, men har en betalingsordning med NAV Innkreving, foreligger det ingen formell klagerett på denne. Du kan likevel be om at NAV Innkreving vurderer betalingsordningen på nytt dersom du ikke er enig i beløpets størrelse. Du må i tilfelle fylle ut "Opplysningsblankett om økonomi for bidragspliktige" og legge ved bekreftelse (dokumentasjon) på de opplysningene du vil at NAV Innkreving skal ta hensyn til. Blanketten finner du under ”Skjema og søknad”.

Bidragsmottakeren
Dersom du er bidragsmottaker og har bedt NAV Innkreving om å kreve inn bidraget for deg, har du krav på å få vite hva som ligger til grunn for det månedlige beløpet som den bidragspliktige er pålagt å betale. Dette beløpet fastsettes etter retningslinjene i dekningsloven (lov av 8. juni 1959 om fordringshavernes dekningsrett). Den bidragspliktige har krav på å ha igjen nok penger til livsopphold til seg og sin husstand. Du kan be NAV Innkreving om å endre betalingsbeløpet dersom du har nye opplysninger som du mener har betydning for innkrevingen.

Hvordan klager du?

Se under "Klagerettigheter".