Hvordan søker du om barnebidrag?

Under følger en beskrivelse av hvordan du går fram hvis du ønsker at NAV skal fastsette barnebidraget.

Hvis dere inngår en privat avtale om hvor stort bidraget skal være, trenger dere ikke søke om barnebidrag.

Dersom dere ikke kommer fram til en avtale om barnebidraget selv, kan hver dere søke NAV om å få bidraget fastsatt.

Søknad

Det er to søknadsskjemaer, ett for den som blir bidragsmottaker, og ett for den som blir bidragspliktig. Hver av dere kan søke om at NAV fastsetter bidraget. Den som ikke søker er likevel forventet å fylle ut sitt skjema, slik at vi får opplysninger fra dere begge. Det er de samme skjemaene som skal benyttes dersom en av dere ønsker å søke om endring av et allerede løpende bidrag.

Slik går du fram:

  • Som bidragsmottaker fyller du ut skjemaet NAV 54‑00.05. Som bidragspliktig fyller du ut skjemaet NAV 54‑00.08.
  • Vær nøyaktig når du krysser av for hva du søker om. Hvis du ønsker at bidraget skal innkreves (betales) gjennom NAV, må du krysse av for dette. Alternativt kan bidraget betales direkte mellom dere.
  • Hver av dere er forventet å fylle ut et tilleggsskjema (NAV 54-00.15), som kommer opp sammen med søknadskjemaet.
  • Legg ved nødvendig dokumentasjon. Legg gjerne ved en skriftlig avtale om samvær. Hvis samværet er muntlig avtalt, er det viktig å opplyse om samværsomfang i tilleggsskjemaet. Har du utgifter til barn i barnehage, i SFO eller andre tilsynsordninger skal dette også dokumenteres. Se mer om dette i et eget vedlegg til søknadsskjemaet.

Hvis den ene parten ikke sender inn skjema, eller nødvendig dokumentasjon ikke legges ved, vil NAV likevel fastsette bidrag. Opplysninger om inntektene deres kan innhentes fra arbeidsgiver, eller fastsettes basert på skjønn. Det vil ikke hindre bidragsmottakeren i å få bidraget sitt, men det kan ta lengre tid.

Når bør du søke?

Du bør søke så fort du har bestemt deg for at NAV skal fastsette bidraget. Barnebidrag kan på spesielle vilkår bli fastsatt tilbake i tid, men dette blir vurdert fra sak til sak. Når det blir søkt om endring av et bidrag som allerede løper, er hovedregelen at endring skal skje fra måneden etter at søknaden kom inn til NAV.

Se saksbehandlingstider i ditt fylke.

Hvor skal skjemaene sendes?

Søknadsskjemaet, tilleggsskjemaet og nødvendig dokumentasjon kan sendes elektronisk eller via post.

Informasjon og veiledning

Du kan alltid ta kontakt med NAV for mer informasjon og veiledning.