Lese- og skrivevansker

Language

Har du vansker med å lese og skrive? Er du usikker på om du har lese- og skrivevansker?

Hvis du svarer ja på spørsmålene under - da har du kanskje lese- og skrivevansker.

  • Har du vansker med å lese og skrive på skolen, på jobben eller i fritiden?
  • Synes du det er vanskelig å fylle ut skjemaer og blanketter?
  • Synes du det er vanskelig å skrive beskjeder?
  • Har lese- og skriveferdighetene virket inn på ditt valg av utdanning og yrke
  • Har du sluttet i jobb eller utdanning på grunn av kravene til lesing og skriving?

Hva kan NAV tilby deg?