Kartlegg dine interesser

Language

Når du skal velge utdanning og yrke, er det viktig at du tar deg god tid. Nav.no har en enkel interessetest og to yrkesvalgprogrammer som kan hjelpe deg med dette valget.

Interessetesten

Denne testen er best egnet for deg som er ung, og har behov for å reflektere og få systematisert dine interesser

Dette er det enkleste av verktøyene på nav.no, og består av 120 spørsmål med fire svaralternativer. Hvis du svarer mest mulig spontant, får du det beste resultatet.

Interessene er delt i 15 kategorier. For hver kategori kan du gå videre og finne hvilke yrker som passer til denne kategorien.

Start Interessetesten

Veivalg

Programmet er godt egnet for deg som skal velge videregående og/eller høyere utdanning.

Veivalg består av tre separate deler:

  • Ferdighetsdelen - kartlegger hva du selv mener du er flink til å gjøre.
  • Interessedelen - kartlegger dine interesser.
  • Verdidelen - hjelper deg med å finne ut av hva som er viktig for deg i yrkeslivet, om du ønsker karriere, om du søker trygghet, osv.

For hver del får du en profil med en utdypende tekst.

Start Veivalg

Akademia

Akademia er spesielt godt egnet for deg som har avsluttet, eller er i ferd med å avslutte høyere utdanning, og som skal orientere deg i arbeidsmarkedet og søke på jobber. Det kan også være nyttig for deg som skal bytte jobb.

Akademia er et arbeidsverktøy som gir hjelp og støtte til å finne ut mer om stillinger, arbeidsområder og om arbeidslivet generelt, samtidig som det bidrar til å reflektere over interesser, ferdigheter og muligheter på arbeidsmarkedet. Det gir også støtte i forhold til planlegging, praktisk jobbsøking, osv.

Programmet består av én del med forberedelser, fulgt av 17 moduler med teori og arbeidsoppgaver. Du kan selv velge hvilke moduler du skal ta. Resultatene lagres slik at du kan jobbe videre med programmet senere. Dette er grunnen til at du må logge deg på med ID-porten/MinID

Start Akademia