Kartlegg dine interesser

Help

Her finner du informasjon som kan hjelpe deg med å velge utdanning og yrke.

Kartlegg dine interesser

Når du skal velge utdanning og yrke, er det viktig at du tar deg god tid. Nav.no har en enkel interessetest og to yrkesvalgprogrammer som kan hjelpe deg med dette valget.

Yrker og utdanning

Som arbeidssøker kan du være usikker på hva du ønsker og hva du kan klare når du skal velge yrke eller eventuelt utdanning.