Hva skal jeg gjøre etter videregående?

Language

Det er mange muligheter etter videregående skole. Her er noen av dem.

Høyere utdanning

Har du studiekompetanse, kan du søke deg videre på treårig bachelorprogram eller femårig masterprogram. Studiekompetanse får du når du har bestått treårig videregående opplæring eller om du er 23 år og har minst 5 års arbeidserfaring på fulltid og/eller utdanning.

Det er mange universiteter og høyskoler med utallige muligheter. Få hjelp til å velge en utdanning som passer for deg, les mer om høyere utdanning eller finn ut hvilken jobb du ønsker deg ved endt utdanning på Jobbkompasset.

Karriereplanleggeren er for deg som er under høyere utdanning, og det har først og fremst til hensikt å bevisstgjøre deg på egen karriereplanlegging og karriereutvikling. 

Jobb

Noen går rett i jobb etter videregående, mens andre ønsker å jobbe en kortere periode før de starter med videre studier. Å jobbe en periode kan være en flott måte å få prøvd deg i arbeidslivet. Erfaringen herfra kan gjøre det lettere å få andre jobber senere og arbeidsgiveren kan også bli en verdifull referanse.

Uansett om du kun ønsker å jobbe en kort periode eller starte på arbeidslivet rett etter videregående, kan du få god hjelp av våre jobbsøkertips.

Folkehøyskole

Du kan gå på folkehøyskole underveis eller etter videgående. Det kan være en måte å forberede deg på videre utdanning, utforske dine interesser og få nye venner. Les mer om folkehøyskole på Folkehoyskole.no. Du finner også mer informasjon om folkehøyskole på ung.no.

Fullført år på folkehøyskole gir deg også to tilleggspoeng om du skal søke høyere utdanning. Poengene gis kun på ordinær kvote, og ikke på førstegangsvitnemålet.

Forsvaret

Hvert år gjennomfører om lag 8000 personer førstegangstjenesten i Forsvaret. Du kan lese mer om mulighetene i førstegangstjenesten på forsvaret.no eller på ung.no. Forsvaret tilbyr også mange utdanningsmuligheter.

Fullført førstegangstjeneste gir deg også to tilleggspoeng om du skal søke høyere utdanning. Poengene gis kun på ordinær kvote, og ikke på førstegangsvitnemålet.

Fagskoler

Fagskoler er korte, yrkesrettede utdanninger. Det kan passe for deg som ønsker å komme raskt i jobb, eller mangler studiekompetanse og ikke har planer om å ta påbygg.  

Studiet varer mellom 1/2 – 2 år og følger samme linjevalg som på videregående, som for eksempel helsefag, reiseliv, media og økonomi. Det kan bidra til at du stiller sterkere på jobbmarkedet innen det feltet du ønsker å jobbe innenfor. Les mer om fagskole på utdanning.no og på fagskolesidene til ung.no.

Utdanning i utlandet

Hvis du studerer i utlandet, kan du lære om andre kulturer, bli bedre på språk og få en opplevelse for livet.

Sjekk Legathåndboken og Statens Lånekasse for en oversikt over ulike låne- og stipendordninger. Husk at Lånekassen har egne språkstipend for deg som reiser til ikke-engelskspråklige land!

Forbedre karakterer og allmenn påbygg

Hvis du valgte en yrkesfaglig retning på videregående, har du rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse gjennom Ungdomsretten. Du må ha generell studiekompetanse for å komme inn på de fleste studiene. Les mer om dine rettigheter på Vilbli.no

Dersom du mangler fag, ikke fullførte alle fagene på videregående eller vil styrke karakterene dine for å komme inn på drømmeutdanningen, kan du gjøre det som privatist. Men da må du ofte velge en privat skole, og regne med å betale skolepenger selv.

Det finnes også en rekke gratis og åpne kurs på nettsidene kompetansenorge.no og mooc.no