Utdanning og skole

Help

Går du på skole og lurer på om du skal slutte? Eller lurer du på hva du skal bli? Her er råd om skole og utdanning.

Skolelei

Opplever du det vanskelig å motivere deg for å gå på skolen? Hvis du vurderer å slutte, bør du snakke med noen. Det er hjelp å få.

Hvilken retning skal jeg velge?

Å velge studieretning eller linje på videregående er ikke alltid så lett. Du kan få hjelp til å velge en utdanning som passer deg.

Kan jeg få støtte til utdanning?

De fleste finansierer studiene ved å leve av studielån og -stipend og ved å jobbe ved siden av. I noen tilfeller kan man få ekstra støtte fra NAV til studier, men da må det være gode grunner til dette.

Videregående for deg under 25 år

Hvis du er under 25 og har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring, har du rett til 3 års videregående opplæring. Dette kalles ungdomsrett.