Ung med nedsatt funksjonsevne

Unge med nedsatt funksjonsevne kan få tilrettelegging og hjelp fra NAV.

Om du er ung med funksjonsnedsettelser, kan du få tilrettelegging og hjelpemidler fra NAV som gjør hverdagen enklere. Dette gjelder også tilrettelegging på arbeids- eller studieplassen.

Har du vansker med å bevege deg, lese- eller skrivevansker, hørselshemminger eller synsvansker? Eller synes du det er vanskelig å huske, organisere eller å planlegge? Les mer om hva slags hjelp du kan få fra NAV på siden Hva har du vansker med.

Du kan også ringe NAV på 55 55 33 33 for å avtale en time med en veileder.

Det finnes en tilretteleggingsgaranti som skal bidra til at flere som har en funksjonsnedsettelse skal få eller beholde en jobb, og skal støtte arbeidsgivere som inkluderer deg som har en funksjonsnedsettelse.