NAV-veiledere i videregående skole

Flere skoler har nå NAV-veiledere til stede fire dager i uka. De kan hjelpe deg med ting som gjør skolegangen vanskelig.

Ofte er det flere grunner til at elever mister motivasjonen til å dra på skolen eller ikke klarer å konsentrere seg om skolen. Det kan blant annet være økonomi, boforhold, familieforhold eller andre personlige utfordringer som gjør det vanskelig. Dette kan NAV-veilederen ved skolen hjelpe til med. De har taushetsplikt, så du trenger ikke være bekymret for at de forteller noe til foreldrene dine eller læreren din. De kan også koble deg opp mot andre som kan hjelpe i kommunen eller ved skolen din, hvis du trenger det.

NAV-veilederen kan også hjelpe til med å finne jobb eller praksisplass og kan gi deg tettere oppfølging hvis du av ulike grunner trenger det.

Ikke vær redd for å ta kontakt

Å fullføre videregående skole legger grunnlaget for å velge videre studier og for å få et yrke du trives med senere. Hvis du har problemer som gjør det vanskelig å fullføre, er det best å ta tak i problemene nå, før det går for langt og veien tilbake føles enda lengre. Dette kan NAV-veilederen og andre rådgivere ved skolen din hjelpe deg med. Ikke vær redd for å ta kontakt, de er der for å hjelpe.

Hvis din skole ikke har en NAV-veileder, kan du også kontakte ditt lokale NAV-kontor.