Økonomisimulator for ungdom

Med økonomisimulatoren "Sjef i eget liv", kan du lage ditt eget budsjett og teste ut hvordan forskjellige økonomiske valg påvirker muligheten din til å kjøpe egen bolig.

Det er krevende å etablere seg på boligmarkedet. Det kan også være vanskelig å se hvilke konsekvenser egne valg i dag kan få for fremtidig økonomi og bosituasjon. Økonomisimulatoren "Sjef i eget liv" kan gi deg en bedre forståelse av din egen økonomi.

Prøv simulatoren