Om digital sykmelding

Help

Arbeidstakere i hele landet kan nå sende hele sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren. Nå er sykmeldingens siste del - søknaden om sykepenger - inkludert.