Om digital sykmelding

Help

De aller fleste kan nå sende både sykmeldingen og søknaden om sykepenger digitalt.