Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager

Du kan få sykmelding hvis du får behandling som gjør at du ikke kan jobbe samme dag.

Hvis selve behandlingen gjør at du ikke skal jobbe, kan du få en sykmelding for den eller de behandlingsdagene.

  • Sykmelderen må attestere at det er nødvendig at du ikke arbeider på grunn av behandlingen
  • Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager blir bare godkjent for hele dager, det vil si 100 prosent sykmelding behandlingsdagen.
  • Bestemmelsen gjelder ved maksimum én behandlingsdag i uken. Dersom det er et behandlingsopplegg med flere behandlingsdager per uke, skal sykmelderen bruke gradert sykmelding.

Hvordan søker du om sykepenger for enkeltstående behandlingsdager?

  • Sykmelderen må fylle ut sykmeldingen og angi antall behandlingsdager og tidsrom for behandlingen.
  • Arbeidsgiver må fylle ut og sende inn inntektsopplysningsskjema NAV 08-30.01, slik at NAV kan regne ut hva du skal ha i sykepenger i forbindelse med behandlingsdagene.
  • Sykepengene utbetales på grunnlag av at du fyller ut sykmeldingen del D, krav om sykepenger.
  • Du må også dokumentere på hvilke datoer behandling har funnet sted, for eksempel ved kopi av timeavtaler, kvittering for egenandel eller lignende.
  • Arbeidsgiverperioden skal tilsvare det antall arbeidsdager arbeidstakeren vanligvis arbeider i løpet av 16 kalenderdager. For en arbeidstaker med femdagers uke skal arbeidsgiver betale sykepenger for de første 12 behandlingsdagene.