Sykmelding - ulike former

Help

Du kan få sykmelding av fastlegen eller en annen lege hvis det er medisinske grunner til at du ikke kan jobbe. Tannleger, manuellterapeuter og kiropraktorer har også rett til å skrive sykmeldinger ved enkelte diagnoser. Det er NAV som avgjør om sykmeldingen gir deg rett til sykepenger.

Egenmelding

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Gradert sykmelding

Hvis du kan være delvis i arbeid, skal du bli delvis sykmeldt. Hensikten er å opprettholde kontakten med arbeidsplassen og bruke de mulighetene du har til å jobbe. Forutsetningen er at det er medisinsk forsvarlig.

Avventende sykmelding

Avventende sykmelding er en beskjed til arbeidsgiveren din om at sykmelding kan unngås hvis det blir lagt til rette for deg på arbeidsplassen.

Friskmelding til arbeidsformidling

Hvis alle muligheter for å komme tilbake til arbeidsplassen din er forsøkt, kan du få sykepenger i inntil 12 uker mens du søker ny jobb.

Omsorgsdager

Du har vanligvis rett til å bruke omsorgsdager når du må være borte fra arbeidet fordi barnet ditt er sykt, eller fordi den som passer barnet er syk.