Chat med oss om arbeidsavklaringspenger

Vi svarer deg på generelle spørsmål om arbeidsavklaringspenger kl. 0900 - 1430 (mandag-fredag).

Tjenesten er ikke innlogget. Du må derfor ikke oppgi navn, fødselsnummer og personnummer, eller sensitive personopplysninger som helseforhold eller diagnoser. 

Chat med oss 

Utskrift av chatten

Du kan be om å få tilsendt kopi av chat-samtalen på e-post.

Spørsmål om saken din

Hvis du må oppgi personopplysninger for at vi skal kunne svare deg, må du ringe oss på 55 55 33 33. 

Spørsmål om utbetalinger

Sjekk Dine utbetalinger, eller ring oss på 55 55 33 33.

Om arbeidsavklaringspenger

Les mer om arbeidsavklaringspenger.