Ny digital oppfølgingsplan

En digital oppfølgingsplan er nå tilgjengelig i betaversjon. Oppfølgingsplanen er et verktøy for den sykmeldte og lederen i dialogen underveis i sykefraværet.

Både den sykmeldte og lederen skal vurdere om det er noen oppgaver den sykmeldte fortsatt kan utføre og hva som skal til for å klare det. I det digitale verktøyet skriver begge inn forslag og blir til slutt enige om en plan.

Det nye digitale verktøyet baserer seg på erfaring med hva som kan hjelpe sykmeldte og deres ledere under et sykefravær. Oppfølgingsplanen vil få ny funksjonalitet etter hvert som det høstes flere erfaringer. Tilbakemeldingene fra arbeidstakere og arbeidsgivere som bruker den blir svært viktige.

Både arbeidstakeren og lederen kan logge inn og skrive inn i planen fra hver sin kant. Planen kan deles digitalt med NAV når den er godkjent. Det arbeides med en løsning for å kunne dele den med legen.

Hvem kan bruke den digitale planen?

Den digitale oppfølgingsplanen kan brukes når

  • den ansatte har sendt inn digital sykmelding
  • arbeidsgiveren har oppgitt nærmeste leder til NAV

Foreløpig kan ikke den digitale oppfølgingsplanen brukes forebyggende, men den kan brukes i inntil fire måneder etter at sykefraværet er avsluttet.

Slik bruker dere oppfølgingsplanen

Dere står fritt til å avgjøre hvordan dere vil bruke oppfølgingsplanen. Kanskje vil dere bruke planen som et utgangspunkt for en samtale, eller kanskje det passer best å bruke den i etterkant av et møte. Dere kan også fylle den ut mens dere sitter sammen.

Planen skal være ferdig senest innen fire ukers sykefravær, og revideres etter behov underveis i sykefraværsløpet, blant annet i forbindelse med dialogmøter. Når dere har blitt enige om planen, kan dere dele den digitalt med NAV. Foreløpig må dere ta en utskrift til legen, men vi jobber med en digital løsning også for dette.

-----------------------

Slik jobber vi med den videre utviklingen

Måten vi arbeider på innebærer å gå noen små skritt om gangen sammen med dere som bruker løsningen, slik at vi vet at den svarer på reelle behov. Vi supplerer med nye elementer etter hvert som vi gjør erfaringer sammen med dere. Det dere ser i løsningen i dag er bare første del, og vi skal bygge ut den digitale oppfølgingsplanen med nye funksjoner i tiden framover. Dere kan gi tilbakemelding når dere er logget inn og bruker oppfølgingsplanen. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger!