Ny digital oppfølgingsplan

En digital oppfølgingsplan er nå tilgjengelig som et verktøy i dialogen underveis i sykefraværet.

Både den sykmeldte og lederen skal vurdere om det er noen oppgaver den sykmeldte fortsatt kan utføre og hva som skal til for å klare det. I det digitale verktøyet skriver begge inn forslag og blir til slutt enige om en plan.

Det nye digitale verktøyet baserer seg på erfaring med hva som kan hjelpe sykmeldte og deres ledere under et sykefravær. Oppfølgingsplanen vil få ny funksjonalitet etter hvert som det høstes flere erfaringer. Tilbakemeldingene fra arbeidstakere og arbeidsgivere som bruker den blir svært viktige.

Både arbeidstakeren og lederen kan logge inn og skrive inn i planen fra hver sin kant. Planen kan deles digitalt med både legen og NAV når den er godkjent.

Hvem kan bruke den digitale planen?

Den digitale oppfølgingsplanen kan brukes når

  • den ansatte har sendt inn digital sykmelding
  • arbeidsgiveren har oppgitt nærmeste leder til NAV

Foreløpig kan ikke den digitale oppfølgingsplanen brukes forebyggende, men den kan brukes i inntil fire måneder etter at sykefraværet er avsluttet.

Slik bruker dere oppfølgingsplanen

Dere står fritt til å avgjøre hvordan dere vil bruke oppfølgingsplanen. Kanskje vil dere bruke planen som et utgangspunkt for en samtale, eller kanskje det passer best å bruke den i etterkant av et møte. Dere kan også fylle den ut mens dere sitter sammen.

Planen skal være ferdig senest innen fire ukers sykefravær og revideres etter behov, blant annet i forbindelse med dialogmøter. Når dere har blitt enige om planen, kan dere dele den digitalt med både  legen og NAV.

I noen få tilfeller kan dere få en feilmelding om at det ikke er mulig å dele planen med legen. Da kan dere laste ned og skrive ut planen slik at dere likevel får delt den, for eksempel ved neste legebesøk.

Kopi av oppfølgingsplanen kommer i Altinn

Dere får kopi av godkjente oppfølgingsplaner i Altinn. Det betyr at HR-ansvarlige eller andre sentrale personer kan få se planene når arbeidstakeren og lederen er ferdige med dem. Planene trenger ikke være delt med NAV først, de går rett til virksomhetens innboks i Altinn. Dere velger hvem som skal ha tilgang til oppfølgingsplanene i Altinn. Se hvordan dere tildeler rettigheter.

-----------------------

Slik jobber vi med den videre utviklingen

Måten vi arbeider på innebærer å gå noen små skritt om gangen sammen med dere som bruker løsningen, slik at vi vet at den svarer på reelle behov. Vi supplerer med nye elementer etter hvert som vi gjør erfaringer sammen med dere. Det dere ser i løsningen i dag er bare første del, og vi skal bygge ut den digitale oppfølgingsplanen med nye funksjoner i tiden framover. Dere kan gi tilbakemelding når dere er logget inn og bruker oppfølgingsplanen. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger!