Avventende sykmelding

Avventende sykmelding gir lege/sykmeldende behandler muligheten til å gi beskjed til arbeidsgiver om at sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges.

De medisinske vilkårene for sykmelding må være oppfylt, og aktivitet må være mulig etter en medisinsk vurdering. Avventende sykmelding et avkrysningspunkt på sykmeldingsblanketten.

Målet er å unngå sykmelding hvis arbeidet kan tilrettelegges slik at arbeidstaker kan være helt eller delvis i jobb. Avventende sykmelding er aktuell i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene). 

Hvis tilrettelegging ikke er mulig og arbeidstaker blir helt borte fra jobben, endrer legen den avventende sykmeldingen til en ordinær sykmelding.

Sykmeldingen gjelder da fra startdato for avventende sykmelding.