Reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) endres fra 1. januar 2018

1. januar 2018 vil det bli en rekke lovendringer for arbeidsavklaringspenger (AAP).

samlesiden nav.no/aap2018 vil du finne oversikt over hvordan regelendringene vil påvirke de som har eller skal søke om AAP.