Regjeringen foreslår innskjerping av AAP fra 1. januar 2018

Regjeringens forslag om å skjerpe vilkårene og redusere maksimumsperioden for arbeidsavklaringspenger skal behandles av Stortinget.

I enkelte av gårsdagens medier ble det hevdet at regjeringen strammer inn regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra og med fredag 31. mars. Det er ikke riktig. Regjeringens forslag til lovendringer i AAP-ordningen  tar sikte på ikrafttredelse 1. januar 2018. Lovforslagene skal først behandles av Stortinget.

Les mer om lovforslagene på regjeringen.no