Ordførere skal vurderes som frilansere

Høyesterett har slått fast at ordførere ikke er å anse som arbeidstakere, men som frilansere.

Bakgrunnen for dommen var en kommune som hadde utbetalt sykepenger til ordføreren sin, og som i ettertid krevde refusjon fra NAV. Høyesterett viste til at ordføreren ikke var ansatt, men valgt, og ikke hadde noen arbeidsgiver i vanlig forstand. Dermed er ordføreren å betrakte som en frilanser.

Ordførere vil dermed få utbetalt sykepenger direkte fra NAV etter reglene for frilansere. Forskjellen er blant annet at frilansere ikke får sykepenger de første 16 sykefraværsdagene. Det er mulig å forsikre seg for å få bedre dekning.

Dommen om ordførere og sykepenger ble avsagt i Høyesterett 16. mars 2016.