Høyere sykepengedekning til selvstendig næringsdrivende

Regelendringen trer i kraft 1. oktober og omfatter både de med og uten forsikringsavtale med NAV.

Dekningsgraden for sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 17. sykefraværsdag øker fra 65  til 75 prosent. Dekningsgraden øker tilsvarende for selvstendig næringsdrivende som har inngått en forsikringsavtale med NAV om utbetaling av sykepenger de første 16 dagene. Endringene gjelder sykefravær som starter 1. oktober 2017 eller senere.