Innvandrer

NAV har flere tilbud til deg som er arbeidssøker med innvandrerbakgrunn.

Hvis du har gyldig arbeidstillatelse, kan NAV hjelpe deg med informasjon, veiledning, jobbformidling og ulike arbeidsmarkedstiltak. Det er viktig å få anledning til å vise arbeidsgivere hva slags kompetanse du har, og NAV kan bistå deg hvis du har behov for hjelp.

Søk jobber, markedsfør deg selv og gjør deg kjent med hva slags kompetanse arbeidsmarkedet trenger. Du øker sjansene dine for å få jobb ved å ta eget ansvar for jobbsøkprosessen. 

Hva må du gjøre for å registrere deg som arbeidssøker?

Når du registrerer deg som arbeidssøker hos NAV, må du vise gyldig arbeidstillatelse, innstemplet i passet ditt eller i et annet reisedokument.
Som gyldig arbeidstillatelse regnes:

  • Generell adgang til å arbeide i Norge 
  • Bosettingstillatelse (normalt etter tre år i Norge)

Hvis du er arbeidssøker fra EU/EØS kan du ved å vise frem pass eller ID-kort registrere deg som arbeidssøker hos NAV og søke arbeid i Norge i inntil seks måneder.

Hva slags tilbud kan NAV gi?

Hvis du har gyldig arbeidstillatelse, kan NAV hjelpe deg med

  • informasjon
  • veiledning
  • formidling til jobb som passer for deg
  • ulike arbeidsmarkedstiltak

Intro-tjenesten har i hovedsak tre typer tilbud:

  • Avklarings- og veiledningssamtaler, gjerne kombinert med språktesting
  • Forberedende opplæring for at du lettere skal kunne motta andre servicetilbud fra NAV på vei mot arbeidslivet
  • Jobbsøkingskurs/yrkesforberedende kurs der du kan du få kartlagt kompetansen din og få veiledningssamtaler

Norskopplæring

Ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen din for å få informasjon. Se flere tips om norskkurs.