Ny arbeidssøker i Norge

NAV har flere tilbud til deg som er ny arbeidssøker i Norge.

Hvis du har gyldig arbeidstillatelse, kan NAV hjelpe deg med informasjon, veiledning, jobbformidling og ulike tiltak for å komme i jobb. 

NAV kan også bistå deg hvis du har behov for veiledning i jobbsøkerprosessen.

Hvilke tilbud kan NAV gi?

Hvis du har gyldig arbeidstillatelse, kan NAV hjelpe deg med

Norskopplæring

  • Se informasjon om hvem som har rett til norskopplæring på imdi.no (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet).
  • For å få mer informasjon om norskopplæring må du kontakte voksenopplæringen i kommunen din.

Søk etter ledige jobber

På arbeidsplassen.no kan du søke etter ledige stillinger.

Dersom du har BankID kan du også logge deg inn og opprette en CV. Når du er innlogget kan du også lagre stillinger som favoritter, motta varsel, opprette CV, jobbprofil eller dele CV og jobbprofil med arbeidsgivere.

Annen relevant informasjon

Les mer informasjon fra andre offentlige etater på nyinorge.no.