Bedriftsintern opplæring

Help

Gjennom tiltaket bedriftsintern opplæring kan virksomheter motta tilskudd til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger.

Beskrivelse av ordningen

Målet med tiltaket er å bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved større omstillinger. Tiltaket er ment å opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer som er særlig alvorlige for arbeidsmarkedet.

Bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte kan få tilskudd.

Varighet

Opplæringstiden for hver deltaker kan vare i inntil 26 uker.

NAV kan gi tilskudd i form av

  • opplæringstilskudd til bedriften for kostnader knyttet til opplæringen
  • tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne

NAV gir ikke gitt tilskudd til opplæring for ansatte hvor det er knyttet bindingstid til opplæringen. Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori og eventuelt praktisk trening.

Hvordan søke

Ta kontakt med det lokale NAV-kontoret.