Tilrettelagt arbeid

Tilrettelagt arbeid er tiltak for deg som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.

Skjermede virksomheter har produksjon av varer og/eller tjenester og er etablert for å tilby avklaring, arbeidstrening eller kvalifisering av personer med nedsatt arbeidsevne. NAV kan også opprette varig tilrettelagte arbeidsplasser i vanlige bedrifter. Hvis du er uføretrygdet eller sannsynligvis blir uføretrygdet, kan du være aktuell for varig tilrettelagt arbeid.

Varig tilrettelagt arbeid (ordinær og skjermet virksomhet)

Hvis du mottar uførepensjon og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset yteevnen din, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Varig tilrettelagt arbeid kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

Tiltaket Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift erstattes med tiltaket Varig lønnstilskudd 1. januar 2016. Det vil bli utarbeidet overgangsordninger for de som blir berørt av endringene.