Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (regler før 1. januar 2016)

Målet med tiltaket er å gi deg som deltar mulighet for ordinært arbeid gjennom tilrettelagt arbeid i en attføringsbedrift.

Tiltaket tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift ble erstattet med tiltaket Varig lønnstilskudd 1. januar 2016. Det vil bli utarbeidet overgangsordninger for de som blir berørt av endringene.

Hvem kan delta i tiltaket?

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift retter seg mot deg som har fått arbeidsevnen din varig og vesentlig nedsatt og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Hva inneholder tiltaket tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift?

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift skal gi deg med nedsatt arbeidsevne bedre kompetanse. Kompetansehevingen skjer gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening i et reelt bedriftsmiljø i arbeidsmarkedsbedriften. Målet med tiltaket er formidling til ordinært arbeid eller egenfinansiert utdanning.

Nyttig å vite

Som deltaker i tiltaket tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift er du fast ansatt i bedriften med arbeidskontrakt når det gjelder lønn og andre arbeidsvilkår.

Varighet

For tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift gjelder ingen tidsbegrensning. Formidling til arbeid i det ordinære arbeidslivet skal likevel vurderes jevnlig.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt.