Mentor

Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega eller en medstudent, for å gi deg ekstra bistand for å mestre en jobb eller utdanning.

Hvem kan få mentor?

Mentor er for deg som trenger praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter for å gjennomføre tiltakene

  • arbeidstrening
  • opplæring i form av ordinær utdanning
  • midlertidig lønnstilskudd
  • varig lønnstilskudd

NAV kan også gi tilskudd til mentor hvis det er nødvendig for at du skal få eller beholde lønnet arbeid i en ordinær virksomhet.

NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd til ordinære arbeidsgivere som har dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass. Dette gjelder ikke ved opplæring i form av ordinær utdanning.

Varighet

Antall timer og varigheten av perioden skal bli tilpasset behovet ditt. Tilskudd til mentor kan vare i inntil seks måneder. Personer med nedsatt arbeidsevne og særlige behov for mentor, kan få tiltaket forlenget i inntil tre år.

Hvordan søker du?

Arbeidsgiveren din eller utdanningsstedet/arbeidsgiveren der du skal gjennomføre tiltaket, sender inn registreringsskjema for mentor til NAV.