Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

Målet med tiltaket er å gi deg som deltar høyere reell og formell kompetanse.

Hvem kan delta i tiltaket?

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift retter seg mot deg som har fått arbeidsevnen din nedsatt i en slik grad at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntektsgivende arbeid. Du må også ha behov for tilrettelagt opplæring og arbeidstrening.

Hva inneholder tiltaket kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift?

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift skal gi deg med nedsatt arbeidsevne høyere kompetanse. Kompetansehevingen skjer gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening i et reelt bedriftsmiljø i arbeidsmarkedsbedriften. Målet med tiltaket er formidling til ordinært arbeid eller egenfinansiert utdanning.

Nyttig å vite

Som deltaker i kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift er du midlertidig ansatt i bedriften med arbeidskontrakt når det gjelder lønn og andre arbeidsvilkår.

Varighet

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift kan vare i inntil to år. Kvalifisering kan bli forlenget dersom det er nødvendig for å oppnå fagbrev.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt.