Behandlingstilbud - lettere psykiske og sammensatte lidelser

Er du sykmeldt og har en lettere psykisk lidelse, kan du få behandling hos psykolog eller psykiater. Hvis du har en kombinasjon av lettere psykiske og fysiske plager (sammensatte lidelser), kan du få behandling hos psykolog eller psykiater, og legespesialist eller fysioterapeut.

Hvem kan delta?

Tiltaket kan være aktuelt for deg som er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, og har en jobb å gå tilbake til etter gjennomført behandling.

Hvilken behandling kan du få?

Hvis NAV vurderer at tiltaket er aktuelt for deg, kan du få utredning og eventuelt poliklinisk behandling hos psykolog eller psykiater*. Dersom du har en kombinasjon av lettere psykiske og fysiske plager (sammensatte lidelser) vil du i tillegg få behandling av legespesialist eller fysioterapeut.

Du kan delta på tiltaket i inntil 18 uker dersom utredningen konkluderer med at dette er rett tiltak for deg. Hvis du blir friskmeldt i løpet av behandlingsperioden, kan du i enkelte tilfeller i tillegg få tilbud om oppfølgende behandling i inntil ytterligere 18 uker.

Tiltakene har ikke egenandel. Du kan søke om reisetilskudd gjennom pasientreiseordningen.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Fastlegen din må være enig i tiltaket, eller selv ha tatt initiativet til dette.

Tiltaket er rammestyrt og er avhengig av at det finnes tilgjengelige midler.

* De fleste behandlere NAV har avtaler med er psykologer.