Arbeid med bistand (regler før 1. januar 2016)

Arbeid med bistand er et tiltak som skal hjelpe deg til å få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. I arbeid med bistand kan du få hjelp av en tiltaksarrangør til å finne en arbeidsplass i tråd med interessene dine.

Hvem kan delta?

Arbeid med bistand kan være et aktuelt tilbud hvis du har nedsatt arbeidsevne, og du har behov for bistand og oppfølging for å få eller beholde arbeid.

Arbeid med bistand slås sammen med Oppfølging til ett oppfølgingtiltak med virkning fra 1. januar 2015. Sammenslåingen skal være gjennomført innen utgangen av 2016, men vil foreløpig ikke få konsekvenser for de som deltar på tiltakene. Inntil videre benyttes de eksisterende avtalene om oppfølging og arbeid med bistand.

Hva inneholder arbeid med bistand?

I arbeid med bistand får du veiledning og bistand av en personlig tilrettelegger som med utgangspunkt i behovene og interessene dine kan hjelpe deg med å finne en jobb du mestrer og trives i.

Tiltaket kan blant annet tilby

  • kartlegging av kompetansen din

  • bistand til å finne egnet arbeidsplass
  • oppfølging i startfasen av et nytt arbeidsforhold
  • tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen
  • forhandlinger med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsforhold

Varighet

Varigheten på arbeid med bistand skal tilpasses behovene dine sett i forhold til mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Maksimal varighet er tre år.

Nyttig å vite

Hvis du får en stønad til livsopphold - for eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til stønad ved tiltak.

Hvordan søke?

Ta kontakt med ditt NAV-kontor. Du og NAV-veilederen vil i fellesskap vurdere om arbeid med bistand er noe for deg. NAV-veilederen kan søke deg inn på tiltaket.