Kvalifisering

NAV har tiltak for deg som trenger mer kompetanse før du kan konkurrere på arbeidsmarkedet på linje med andre. Opplæringen er vanligvis arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) eller jobbklubb.

AMO-kurs er korte, yrkesrettede kurs som arrangeres i regi av NAV. AMO-kurs vil ofte inneholde en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring, og kan inneholde arbeidspraksis i en ordinær virksomhet.

I utgangspunktet må man søke Statens Lånekasse om støtte hvis man skal ta utdanning, men i enkelte tilfeller kan NAV gi støtte til ordinær utdanning. Dette gjelder yrkesrettet opplæring for personer som står uten rett til opplæring i utdanningssystemet og utdanning for personer over 22 år med nedsatt arbeidsevne.

En bedrift kan også søke NAV om støtte til opplæring hvis arbeidsmarkedet krever at de ansatte får ny kompetanse, for eksempel i store omstillingsprosesser.

Opplæring (arbeidsmarkedskurs og ordinær utdanning)

Opplæring er tiltak for deg som trenger kvalifisering for å kunne få jobb eller beholde jobb. Hensikten er at du skal bli kvalifisert for ledige jobber. Du kan enten få opplæring som arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) eller innenfor det ordinære utdanningssystemet.

Bedriftsintern opplæring

Gjennom tiltaket bedriftsintern opplæring kan virksomheter motta tilskudd til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger.

Jobbklubb

Jobbklubb er et kortvarig tiltak for deg som søker jobb. Når du deltar på jobbklubb får du støtte til å orientere deg på arbeidsmarkedet og være en aktiv jobbsøker.