Arbeidsutprøving

Hvis du vil prøve deg i en bestemt type jobb en kort periode, trenger opplæring, eller ønsker en referanse mens du søker vanlig jobb kan du søke om å få arbeidstrening. Det finnes tiltak for deg som har lite arbeidserfaring, eller deg som har nedsatt arbeidsevne og har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø.

Arbeidstrening

Arbeidstrening kan passe for deg som vil se om du kan mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker vanlig jobb. Det kan være noe for deg som har lite arbeidserfaring, trenger å lære mer, ønsker nye referanser i forbindelse med jobbsøking eller trenger en myk start på arbeidslivet.  Dette vurderer du i samarbeid med din veileder i NAV.

Personer som deltar på arbeidspraksis i ordinær virksomhet per 1. januar 2016 kan fortsette på samme tiltak ut tiltaksperioden.

Arbeidsforberedende trening  

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Når du deltar på tiltaket arbeidsforberedende trening, får du opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er for deg som har nedsatt arbeidsevne og har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø.  Dette skal styrke mulighetene dine for å komme i arbeid eller utdanning. I praksisperioden får du tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging fra NAV. Målet er å skaffe eller beholde en jobb.

IA-plass

IA-plass er for deg som vil prøve deg i ordinært arbeid i en IA-bedrift.

Bedrifter som har skrevet under avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) har et spesielt ansvar for å ha praksisplasser tilgjengelig (IA-plasser), men de aller fleste  vanlige bedrifter kan også ta inn deltakere på arbeidstrening.