Kontakt - NAV Arbeidslivssenter

I hvert fylke har NAV et Arbeidslivssenter. Senteret gir hjelp og bistand til IA-bedrifter tilpasset virksomhetenes egne behov, både med hensyn til å forbedre sykefraværet og til å inkludere mennesker med nedsatt arbeidsevne inn i virksomheten.

Du får nærmere informasjon ved Arbeidslivssenteret i ditt fylke: