Kontakt fylkeskoordinator arbeid og psykisk helse

I hvert fylke er det en eller to fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse. Disse har ansvar for satsingen på arbeid og psykisk helse, og kan gi nærmere informasjon om tiltak, tilbud og virkemidler i ditt fylke.

Fylke/fagutviklingsprogram Kontaktpersoner
Østfold
Senter for jobbmestring
Veilednings- og oppfølgingslos
Marius Kristiansen
Mobil: 900 94 841
E-post:marius.kristiansen@nav.no
Akershus
Arbeidsgiverlos
Senter for jobbmestring
Individuell jobbstøtte
Sunniva Pallin
Mobil: 941 82 976
E-post: sunniva.pallin@nav.no
Oslo
Senter for jobbmestring
Jobbmestrende oppfølging
Individuell jobbstøtte

Øystein Hvenekilde Fylling
Mobil: 932 63 808
E-post: Oystein.Hvenekilde.Fylling@nav.no

Hedmark
Veilednings- og oppfølgingslos
Individuell jobbstøtte

Erik Skramstad Uthus
Mobil: 912 47698
E-post: Erik.Skramstad.Uthus@nav.no

Oppland
Arbeidsgiverlos
Jobbmestrende oppfølging
Veilednings- og oppfølgingslos
Individuell jobbstøtte
Randi Opdal
Tlf. 61 41 77 15
Mobil: 918 47 649
E-post: randi.opdal@nav.no
Buskerud
Arbeidsgiverlos
Jobbmestrende oppfølging
Veilednings- og oppfølgingslos

Camilla Smith-Hanssen
Mobil: 93438330
E-post: camilla.smith-hanssen@nav.no

Vestfold
Arbeidsgiverlos
Senter for jobbmestring
Veilednings- og oppfølgingslos
Individuell jobbstøtte

Jens Gram
Mobil: 920 84 474
E-post: jens.gram@nav.no 

Telemark
Arbeidsgiverlos
Jobbmestrende oppfølging
 
Kristin Milekåsa
Tlf. 35 11 38 92 
Mobil: 971 93 279
E-post: kristin.milekasa@nav.no
Aust-Agder
Arbeidsgiverlos
Studier med støtte
Veilednings- og oppfølgingslos
Anne Midtlien
Tlf. 37 41 90 43
Mobil: 481 56 611
E-post: anne.midtlien@nav.no
Vest-Agder
Arbeidsgiverlos
Jobbmestrende oppfølging
Studier med støtte
Veilednings- og oppfølgingslos
Inger Anderssen
Tlf. 38 53 01 78
Mobil: 901 52 101
E-post: inger.anderssen@nav.no
Rogaland
Arbeidsgiverlos
Studier med støtte
Veilednings- og oppfølgingslos

Kjell Ramsvik
Mobil: 464 17 051
E-post:kjell.ramsvik@nav.no

Hordaland
Arbeidsgiverlos
Medarbeider med brukererfaring
Senter for jobbmestring
Studier med støtte
Veilednings- og oppfølgingslos
Individuell jobbstøtte
Rune Hove Hansen
Tlf. 53 04 00 28
Mobil: 934 45 749
E-post: rune.hove.hansen@nav.no
Marianne Bjørkly
Tlf. 53 04 00 24
Mobil: 958 86 542
E-post:marianne.bjorkly@nav.no
Sogn og Fjordane

Idunn Litlere
Tlf. 57 01 55 79
Mobil: 948 43 039
E-post: Idunn.Litlere@nav.no
Møre og Romsdal
Arbeidsgiverlos
Veilednings- og oppfølgingslos
Individuell jobbstøtte
Kirsti Korsbrekke Ringdal
Tlf. 70 32 09 26
Mobil: 472 76 946
E-post: kirsti.korsbrekke.ringdal@nav.no
Sør-Trøndelag
Arbeidsgiverlos
Senter for jobbmestring
Studier med støtte
Marit Bøe Olsborg
Mobil: 928 69 007
E-post: marit.boe.olsborg@nav.no
Heidi Fossen
Mobil: 916 27 606
E-post: heidi.fossen@nav.no
Nord-Trøndelag
Arbeidsgiverlos
Jobbmestrende oppfølging
Veilednings- og oppfølgingslos
Leiv Moksnes
Tlf. 74 73 22 73
Mobil. 928 95962
E-post: leiv.moksnes@nav.no
Nordland
Arbeidsgiverlos
Veilednings- og oppfølgingslos
Individuell jobbstøtte
Ole-Johan Rishaug
Tlf. 75 42 66 32
Mobil: 947 80 017
E-post: ole-johan.rishaug@nav.no
Lene Hellesvik Hansen
Tlf. 75 42 66 59
Mobil: 994 48 864
E-post: lene.hellesvik.hansen@nav.no
Troms
Arbeidsgiverlos
Senter for jobbmestring
Studier med støtte
Individuell jobbstøtte (IPS)

Janne Brustad
Tlf. 913 57 380
Mobil: 913 57 380
E-post: Janne.Brustad@nav.no

Finnmark
Arbeidsgiverlos
Veilednings- og oppfølgingslos
Siw Catrine Stærk
Tlf. 78 38 91 40
Mobil: 975 27 501