Instruksjonsfilmer: Samtalehjelpen

Norske ledere vil gjerne legge til rette for ansatte med psykiske helseproblemer, men ønsker mer kunnskap om hva de konkret kan gjøre. Det viste en undersøkelse Opinion utførte for NAV og Helsedirektoratet høsten 2010. NAV erfarer også at mange ledere etterspør konkrete samtaletips.

Hvis du som leder er bekymret for en medarbeider, bør du ta dette opp med vedkommende. Her er fem korte filmer som viser deg:

  1. Hvordan du kan ta initiativ til samtalen
  2. Hvordan du kan starte samtalen
  3. Hvordan du kan sette grenser i samtalen
  4. Hvordan dere kan finne løsninger
  5. Hvordan du kan avslutte samtalen

Målet med filmene er at flere ledere skal bli litt tryggere i slike situasjoner, at flere skal våge å ta initiativ til vanskelige samtaler, slik at ansatte som trenger det får en bedre arbeidssituasjon og kanskje unngår lengre sykmeldingsperioder.