Individuell jobbstøtte (IPS)

IPS er en kunnskapsbasert metode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.

Om individuell jobbstøtte (IPS)

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har samarbeidet tett om videreutvikling og nasjonal spredning av IPS.

Oppdatert informasjon om IPS med nyheter, dokumentasjon, verktøy og hospiteringer finner du på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA).

Målgruppe

IPS tilbys hovedsakelig mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som ønsker deltakelse i arbeidslivet. Arbeid inngår som en viktig del av behandlingen, og jobbspesialister er en integrert del av behandlingsteamet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Om metoden

Åtte prinsipper for Individuell jobbstøtte (IPS)

  1. Målet er ordinær, lønnet jobb
  2. Deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske
  3. Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
  4. Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter
  5. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
  6. Jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned
  7. Systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser
  8. Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset

Forskning om individuell jobbstøtte (IPS) 

Mer informasjon

Kontaktperson for individuell jobbstøtte (IPS) i NAV: Kine Nan Lium, Kine.Nan.Lium@nav.no.