Aktivitetsplan

Language

Trenger du kvalifisering, arbeidstrening eller andre tiltak før du starter jobbsøking, er det fornuftig å legge en plan for dette - en aktivitetsplan.

Sett mål

Det første du må bestemme deg for, er

  • hvilket yrkes- eller arbeidsmål har du?
  • hvilket yrke vil du trives i?
  • hva slags jobb tror du vil egne seg for deg?

Er du usikker på dette, kan du bruke veiledningsverktøyene. Du kan også få veiledning på ditt lokale NAV-kontor.

Hvordan kan du nå målet?

Når målet er klart kan du vurdere ulike tiltak for å nå målet:

  • Ordinær skolegang kan være et alternativ, se  Vilbli.no som gir deg oversikten over utdanningsmuligheter.
  • Kortere kurs eller arbeidspraksis kan være andre alternativer.

NAV-kontoret ditt kan gi deg nærmere orientering om mulighetene.

Hvordan kan du sette opp aktivitetsplanen?

Når du setter opp aktivitetsplanen, spesifiserer du målet og de tiltak du har valgt så nøye som du kan. Dato for start og avslutning av hvert enkelt tiltak bør være med, og du bør anslå en dato for når kvalifiseringen er avsluttet og du er klar til å ta en jobb.

Det kan også være fornuftig å tenke gjennom hva du vil gjøre hvis de tiltakene du har valgt ikke skulle være tilgjengelige for deg, for eksempel hvis du ikke kommer inn på den skolen du ønsker. Dette kan du kalle "alternativ plan" eller "alternative tiltak".

Du kan få hjelp av NAV-kontoret ditt til å utarbeide en slik aktivitetssplan. Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger, skal NAV godkjenne planen. Skal du finansiere tiltakene på en annen måte, kan det være fornuftig å sette opp en finansieringsplan.

Du bør følge opp aktivitetssplanen

Ved gjennomføringen av hvert enkelt tiltak (eventuelt skoleår eller semester) har du nådd en milepæl, og gjennomføringen bør vurderes. Er resultatet tilfredsstillende? Hvis ikke, hva kan årsaken være? Vil det være riktig å justere planen og vurdere et alternativt tiltak? Eller var målet for ambisiøst? Når NAV deltar i finansieringen av tiltakene, gjør du denne vurderingen sammen med NAV.

Når aktivitetsplanen er gjennomført, eller kanskje helst litt før, er du klar til å søke jobb.