Vurdering av arbeidsevne

Med arbeidsevne mener NAV dine muligheter til å skaffe deg eller beholde arbeid.

Arbeidsevnen din kan forandre seg over tid. Det kan skyldes endringer i helsen din, i kvalifikasjonene dine, i situasjonen på arbeidsmarkedet, eller andre forhold. I en arbeidsevnevurdering ser vi på hva slags krav arbeidslivet og dagliglivet stiller og vurderer dine muligheter og begrensninger.

Når NAV skal vurdere dine muligheter for arbeid, ser vi blant annet på hva slags kompetanse, språkkunnskaper og personlige egenskaper et yrke krever, om det er mulig å tilrettelegge og om det finnes aktuelle ledige stillinger på hjemstedet ditt, i den regionen du bor i eller i andre deler av landet.

Du har rett til en arbeidsevnevurdering hvis du selv eller NAV mener arbeidsevnen din kan være redusert. Enkelte NAV-tiltak krever også en vurdering av arbeidsevnen.

Hvis du søker arbeidsavklaringspenger eller stønad etter kvalifiseringsprogrammet krever det som hovedregel en arbeidsevnevurdering. Før du kan søke uføretrygd, må arbeidsevnen din være avklart. Les mer om hvordan du søker uføretrygd.

Din arbeidsevne

Først vurderer du selv din egen arbeidsevne gjennom en egenvurdering. Den gjør deg bedre forberedt til en samtale med NAV. Du vurderer selv hvilke temaer som er viktige i ditt tilfelle og svarer bare på spørsmål du mener er relevante for deg og din sak. Skjema for egenvurdering finner du under Skjema og Søknad. Se også informasjonsbrosjyrer under Relatert informasjon.

Etter at du har vurdert din egen arbeidsevne, ser du og en veileder sammen på din situasjon og dine muligheter for arbeid. I samtalen med veileder er disse temaene aktuelle:

  • arbeidserfaring og jobbønskene dine
  • utdanning, kompetanse og ferdigheter
  • helse og funksjonsevne
  • alder  
  • interesser og fritidsaktiviteter
  • personlige muligheter og utfordringer
  • sosiale og materielle forhold

NAVs vurdering

NAV vurderer dine individuelle muligheter og begrensninger opp mot kravene i arbeidslivet. Når NAV skal vurdere om du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd ser vi spesielt på helsen og funksjonsevnen din og hvilke muligheter du har for å

  • komme tilbake til din nåværende arbeidsgiver
  • finne arbeid der du bor
  • finne arbeid på andre steder

NAV vurderer arbeidsevnen din ut fra de opplysningene du gir i egenvurderingen, i CV-en og i samtale med NAV. Men også ut fra legeerklæringer og annen relevant faktainformasjon. Du har rett til en utskrift av NAVs konklusjon. Finner du feil eller er uenig i NAVs vurdering, kan du klage.

Vurderingen danner grunnlag for beslutninger vi tar om økonomiske ytelser, aktivitetsplan og tiltak. Hvis det skjer endringer som påvirker arbeidsevnen din i perioder du er i tiltak eller mottar økonomiske ytelser, er det viktig at du melder i fra om dette til NAV. Da har du rett til å få en ny arbeidsevnevurdering.