Oppfølging fra NAV

Language

Når du er registrert som arbeidssøker har du rett til å få vurdert hvilke tjenester NAV skal tilby deg.

Målet er å hjelpe deg til å komme i jobb raskest mulig.

Denne vurderingen får du i et oppfølgingsvedtak som du får i posten eller når du er i en samtale med en veileder. Oppfølgingsvedtaket fra NAV bygger på informasjon fra CV-en og andre opplysninger du har registrert på nav.no eller informert oss om i en samtale.

NAV vil kontakte deg når vi ønsker en jobbsamtale, eller du kan få innkalling til et informasjonsmøte. I jobbsamtalen ønsker vi å snakke om din arbeidserfaring, utdanning, kompetanse, ferdigheter, interesser og muligheter eller utfordringer du har for å komme i jobb. Sammen ser vi på hvilket behov du har for hjelp fra NAV.

Hvis du har behov for en samtale før dette, kan du kontakte NAV-kontoret for å gjøre en avtale med en veileder.