Yrker og utdanning

Language

Som arbeidssøker kan du være usikker på hva du ønsker og hva du kan klare når du skal velge yrke eller eventuelt utdanning.

NAV kan hjelpe deg til selv å bli klar over og bevisst på dine egne interesser og forutsetninger i forhold til yrkesvalg. Veiledning i NAV kan skje gjennom bruk av  NAVs veiledningsverktøy på internett, gruppeveiledning eller ved personlig samtale. Målet med veiledningen er at du skal kunne foreta gode beslutninger i dine yrkesvalg.

Utdanning er ikke lenger bare noe man tar i ung alder, men en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evner og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde den jobben man har eller skifte jobb.

De som har utdanning kommer lettere i jobb, og har flere valgmuligheter enn de som ikke tar utdanning. Det blir lettere å finne spennende og interessante jobber som du kan trives i. Utdanningen gir en kompetanse som alltid vil være verdifull, og som en kan bygge videre på ved behov.